Soho Factory

Inwestor: Soho Factory S.A. / Soho Development S.A
Realizacja: 2009-2014
Rewitalizacja budynków na terenie Soho Factory na podstawie projektu PMLew przy udziale pracowania Konkret Architekci oraz WWAA.

WRÓĆ DO REALIZACJI