ZSO w Radzyminie

Inwestor: Powiat Wołomiński
Realizacja 2018
Poddane renowacji został budynek z XIX w. wg projektu Antonio Corazziego dla Instytutu Nauczycieli Elementarnych. Prace polegały na renowacji elewacji, odtworzenie przedwojennego boniowania, wykonanie przepony poziomej (iniekcja ciśnieniowa), wymiany stolarki drzwiowej, renowacji ogrodzenia. Wszystkie prace były prowadzone pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 

WRÓĆ DO REALIZACJI